Ozon Tedavisi

Ozon tedavisi

Ozon tedavisi; oksijene (O2) kıyasla çok daha yüksek enerji taşıyan bir yapıya sahip kimyasal bir bileşik olan ozonun (O3) hastalıkların tedavisine yardımcı yöntem olarak kullanılmasıdır. Çok güçlü okside etme özelliği vardır. Etkin bir dezenfektasyon maddesidir. Bu yönüyle dünya çapında içme sularındaki mikropları öldürmek amacıyla arıtma tesislerinde güvenle kullanılmaktadır. Ozon tedavisi, kural olarak hastalıkların tedavisinde diğer tedavilere ek olarak uygulanır ve tamamlayıcı tedavi grubuna girer. Bu alanda eğitim almış ve deneyim kazanmış hekimlerin uygulamaları ile güvenli bir yardımcı tıp metodu olarak yararlanılabilir.

Image

Ozon tedavisi nasıl fayda sağlar?

Ozon tedavisi, mantar, virüs, bakteri gibi patonjenlerle savaşarak, bağışıklık sistemimizin aktivitesini düzenleyerek ve metabolizmayı uyararak iyileşmeyi destekler. Hücrelerimizdeki oksijen kullanımının artması, genel sağlığımızı olumlu yönde etkileyebilecek yaygın sistematik etkilere sahiptir. Ozon ve oksidatif tedaviler, hücrelerin enerji fabrikaları olan mitokondride oksijen kullanımını iyileştirir. Ayrıca sitokin üretimini ve antioksidan enzim sistemlerini etkileyerek bağışıklık sistemini ve iltihabı modüle eder.

Ozon tedavisi nasıl uygulanır?

Ozon tedavisi damar yoluyla verilebilir ve sistemik bir tedavi sağlar. Ozon tedavisi ayrıca rektal insuflasyon, vajinal insuflasyon ya da sinüs boşluklarına enjeksiyon yoluyla da verilebilir. Kliniğimizde kan görmekten korkanlar için kansız ozon diye anılan serum ozon tedavisi uygulanmaktadır. Size en uygun yönteme doktorunuz karar verecektir.
Ozon tedavisi hangi hastalıklarda etkilidir?

  • Bağışıklık sistemi güçlendirme ihtiyacı
  • Kronik viral, bakteriyel ve mantar enfeksiyonları
  • Lyme hastalığı
  • Kronik yorgunluk sendromu
  • Fibromiyalji
  • Kanser
  • Ağrılar ve kas dejenerasyonu
  • Kalp-damar hastalıkları

Birçok yaşlanma belirtisi ve kronik hastalık, oksijen kullanımının azalması ve mitokondriyal sağlığın zayıflığı ilişkilendirilmiştir. Bu faktörlerin her ikisini de iyileştirebilen ozon tedavisi, sağlıkta yaygın iyileşmelere yol açabilir. Bu tedavilerin immün modüle edici ve anti-enfeksiyöz etkileri, akut ve kronik enfeksiyonlarda ve ayrıca otoimmün durumlarda iyileşmeye önemli ölçüde katkı sağlar.

Ozon tedavisi, özellikle şu durumlarda tedavi planınızın anlamlı bir tamamlayıcı parçası olabilecektir:

Ozon tedavisi bağışıklığı nasıl güçlendirir?

Ozon tedavisi bağışıklık sisteminizi yüklerinden arındırmak suretiyle güçlendirdiği gibi işini yapmasına da yardımcı olur. Ozon uzun süredir su ve hava için güvenli bir alternatif dezenfektan olarak kullanılmaktadır. Ozon tedavisi ile, ozonun kendi vücudunuz için sterilize edici etkisinden yararlanabilirsiniz. Sağlıkta kullanılan medikal ozon kan dolaşımınıza girdiğinde bağışıklık sisteminizi harekete geçirir. Bağışıklığınızı uyardığı için kanınızı arındırır ve vücudunuzda yaşayan virüs, parazit, bakteri, mantar gibi çeşitli organizmaları etkisiz hale getirir.
Bağışıklık sisteminin güçlenmesi, ozon tedavisinin temel faydalarından biri olsa da, ozon tedavisi aslında vücudunuza çok daha fazlasını sağlar. Ozon tedavisinin diğer faydaları şunlardır:

Daha hızlı iyileşme
Ağrılarda azalma
Artan enerji seviyesi
Beyin fonksiyonlarının güçlenmesi

Özetle, ozon tedavisi sağlığınız açısından çok çeşitli yararlar sağlayabilmektedir.

Multipass ozon terapi yöntemi nedir?

Sizlere multipass metodunu, yani ozon tedavisinde multipass sistemini anlatacağım. Bizler sürekli zaten kendi ekibimize haftada en az bir kez olmak üzere -çünkü artık takipteyiz, yani bir dönem düzenli olduktan sonra artık takip tedavilerine geçtik- ozon tedavisi uyguluyoruz. Bugün de multipass tedavisini anlatacağım. Multipass tedavisi, kan ozon metodunda çoklu ozon tedavisidir. Avrupa’da özellikle Lahodny metodu (ten pass ozone) olarak anılır. Buradaki mantık birkaç seansta alınan ozon uygulamasının tek seansta yapılması işlemidir. Özellikle hastadan kan alınır, ozonlanır ve verilir ve tekrar alınır, tekrar ozonlanır tekrar verilir. Bunu 10 kereye yaparsınız ve buna multipass ozon yani çoklu ozon sistemi denir. Çoklu ozon özellikle kanser hastalıklarında ve kronik hastalıklarda çok bir etkili bir metottur. Çünkü ozon uygulamasında vücuda ozonlanmış kanı verdiğiniz anda bir impulse yaratır, yani vücutta bir etki yaratır. Siz bunu ardışık yaptığınızda o gün vücuda bu etkiyi arka arkaya yaparsınız ve vücuttan bu tepkiyi alırsınız. Dolayısıyla kronik rahatsızlıklarda ve kanser hastalarında multipass ozon uygulamak çok etkili bir metottur. Ülkemizde henüz az da olsa bunu uygulayan bazı merkezler var. Kliniğimiz de bu metodu uygulayan merkezlerden bir tanesi. Çünkü kan ozonla multipass metodu uygularken bazı riskler var. Özellikle pıhtılaşma açısından uygulama zorlukları vardır. Ve bununla ilgili burada gördüğünüz gibi özel aletler gerekmekte. Bunlarla beraber bu metodun uygulaması doğru bir şekilde olur ve etkili olur. Gördüğünüz gibi öncelikle hastamızdan kanı alacak hemşire arkadaşımız, damar yolunu açtıktan sonra kan burada shaker denen karıştırıcıya girecek ve belli bir seviyeye geldiğinde kanımız iyice karışmış olacak ve ozonu açacağız. Ondan sonra da ozonlanmış kanı vücuduna geri verecek. Sonra tekrar alıp vereceğiz. Bunu birkaç defa yapacağız. Seri bir şekilde açılan cam aletimize doluyor ve içinde pıhtılaşmasını engelleyecek heparnimiz var. Bu 100 cc’ye gelene kadar böyle tutacağız. 100 cc’yi geçtikten sonra da ozonlayacağız ve geri vereceğiz. Şu an ozonluyoruz. Cihazımızdan ayarladığımız doz ozon sharkerımıza geçiyor. Bu konuda önemli shaker. Çünkü ozonun kana tam karışmasını sağlıyor. Pıhtılaşma riskini en aza indiriyor. 30 saniye kadar böyle bıraktıktan sonra yine şu an tekrar kanımızı vücuda geri veriyoruz. Gördüğünüz gibi infüzyon 1, yani birinci setteyiz. Bunu 10 kereye kadar yapabiliyoruz. Buna işte multipass ozon deniyor. Kanımız iyice gidecek. Aşağıya indiğinde ikinci infüzyona geçeceğiz. Birden fazla olmaya başlayınca buna multipass ozon deniyor. Gördüğünüz gibi tekrar kan alınıyor vücuttan. İkinci infüzyona geçtik. Kanımız tekrar 100 cc’ye kadar dolacak. Tekrar ozonlayacağız, tekrar vücuda geri vereceğiz. Shakerımızı açıyoruz, kan iyice ozonlanıyor, 2 oldu, tekrar ediyoruz. Infüzyon arttı. Bu sistemin en güzel tarafı kapalı devre bir sistem olması ve steril bir şekilde bu işlemin yapılması. 3. kere yaptık. Buna dediğim gibi ardışık çoklu ozonlama diyoruz. 10 kereye yapılabiliyor. Önemli bir uygulama ve çok nadir merkezlerde bulunan bir sistemdir bu. Kliniğimizde bu metot etkili bir şekilde uygulanabiliyor. Ve steril bir şekilde ve çok kısa zaman diliminde multipass sistemini uygulayabiliyoruz.Bağışıklık sisteminin güçlenmesi, ozon tedavisinin temel faydalarından biri olsa da, ozon tedavisi aslında vücudunuza çok daha fazlasını sağlar. Ozon tedavisinin diğer faydaları şunlardır:

Ozon tedavisi sadece hasta olunca mı kullanılır?

Ozon tedavisini sadece hastalıkta mı kullanıyoruz? Hayır. Ozon tedavisini koruyucu bir tedavi metodu olarak da kullanabiliriz. Ozonun antioksidan etkisinden, detoksifikasyon etkisinden, bağışıklığı güçlendirici etkisinden her zaman için faydalanabiliriz. Dolayısıyla ozon tedavisi almak için illa ki hastalanmamız gerekmiyor. Sağlıklı ve iyi olduğumuz dönemlerde de aralıklı ve düzenli olarak aldığımız ozon tedavisi, bizi zinde tutar, antioksidan kapasitemizi artırır ve bağışıklığımızın güçlenmesine destek olur.

Ozon tedavisi akciğer sağlığına nasıl etki ediyor?

Ozon tedavisi vücudun bütün organlarına, bütün hücrelerine etkili olan önemli bir tedavi metodudur. Direkt uygulama yolu olarak vücudun bütün organlarına uygulanabilir. Bir tanesi hariç. Ozonun direkt olarak uygulanmadığı tek organ akciğerdir. Çünkü ozon akciğere direkt uygulandığında akciğerde toksik etki yaratabilir. Dolayısıyla akciğer haricindeki bütün organlara ozon direkt olarak uygulanabilir. Ama bunun haricinde sistemik olarak yani majör ozon dediğimiz kan yoluyla kan veya serum ozonu olarak sistemik ozon verdiğimizde bu bütün organlarda etki yaratır. Akciğer de dahil. Akciğerde de detoksifikasyondan tutun enfeksiyona kadar birçok farklı rahatsızlıkta ozonu yine etkili bir şekilde uygulayabiliriz. Ama direkt ozonu akciğere uygulamak istersek de ozon olarak değil de ozol olarak yani ozonu zeytinyağından geçirerek toksik etkilerini engelleyerek akciğere de direkt olarak verebilmekteyiz.

Ozon Tedavisi Böbreklerimizi Nasıl Etkiliyor?

Ozon tedavisi bilinen en güçlü antioksidanlardan biridir. Ozonun böyle önemli bir etkisi var. Vücudumuzda detoksifikasyona, yani atılıma ciddi destek verir. Dolayısıyla ozon tedavisi detoksifikasyonu destekleyerek özellikle başta cilt olmak üzere birçok organımızdan toksinlerin, kimyasal maddelerin ve diğer zararlı atıkları atılmasını hızlandırarak böbreğe dolaylı bir destek sağlar. Bunun dışında yine vücudumuzun en önemli organlarından biridir böbreğimiz. Ne için? Özellikle iyonların geri emilimini sağlayarak vücuttaki asit – baz dengesini sağlayan güçlü önemli bir organdır. İşte bu organa da yine özellikle atılımda ve bu iyon dengesini, antioksidan etkisiyle sağlayarak önemli bir etki sağlar ozon tedavisi.

Ozon tedavisi hangi şekillerde uygulanabilir? Ozon tedavisi sadece damar yoluyla mı alınır?

Ozon tedavisi uygulanan organa göre ozon uygulanan organa göre birçok farklı yolla alınabilir. En çok bildiğiniz yol tabii ki damardan alınan ozon. Ama bunun yanında eklemlere direkt ozon yapılabilir. Yağ dokusuna yapılabilir. Ağrı olan bölgeye yapılabilir ozon. Hatta sistemik etki yaratsın diye özellikle çocuklarda rektal yolla ozon uygulayabiliyoruz. Ya da vajinal yolla ozon uygulayabiliyoruz. Kulakla ilgili sorunlarda direkt kulaklardan ozon uygulayabiliyoruz. Burundan ozon uygulayabiliyoruz. Dolayısıyla ozon vücudun her bölgesine etkili bir şekilde uygulanabilecek önemli bir destek tedavi ajanıdır.

Lenfödem (fil hastalığı) tedavisinde ozon tedavisi ne fayda sağlar?

Ozon tedavisinin birçok hastalıkta etkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunlardan bir tanesi de lenfödem (fil hastalığı). Özellikle lenf drenajında yetersizlikten kaynaklanan ve bu sebeple de yer çekimiyle beraber bacaklarda göllenmeyle ciddi bir lenf ödeme, ciddi bir göllenmeyle kalın bacaklara sebep olan bir rahatsızlıktır lenfödem (fil hastalığı). Ozon tedavisinden özellikle lenf drenajına ve lenf akışına destek olarak etkili bir şekilde faydalanabiliriz lenfödem (fil hastalığı) hastalarında. Aynı zamanda ozon tedavisinin detoksifikasyon, yani atılım etkisiyle, antioksidan etkisiyle de bu hastalar ozon tedavisinden çok fayda görürler.

Kanlı ozon ile kansız ozon tedavileri arasındaki fark nedir?

Sık sorulan sorulardan bir tanesi: Kanlı ozon mu, serum ozon mu? Yani majör ozon mu, serum ozon mu? Aslında teknik olarak ikisi arasında çok ciddi farklar yok. Çünkü serum ozon Rus metodudur, kanla yapılan ozon da Avrupa metodudur. Ruslar da Avrupa’nın en önde gelen ülkelerinden bir tanesi ozon tedavisi konusunda. Bir diğeri de İtalyanlardır. Ve Türkiye olarak biz de Avrupa’da ozon tedavisini uygulayan en iyi üç ülkeden bir tanesiyiz. İkisi arasında çok önemli farklar olmamakla beraber uygulama farklılıkları vardır. Özellikle kan aldırmaktan korkan, kan tutan hastalarda serum ozonu daha çok tavsiye ediyor ve kullanıyoruz. Bunun haricinde bazı hastalarda görsel olarak o ozon alırken kanın alındığını görmek isteyebiliyorlar. Özellikle ülkemizde daha yaşlı kesim bu konuda biraz daha hassas. Her ikisinin de aktif şekilde uygulanmasının farklılığı yok. Ancak uygulama teknikleri açısından multipas dediğimiz ardışık ozon tekniği çok daha etkilidir ve ikisinde de bu teknik uygulanabilmektedir.

Ozon tedavisi alırken nelere dikkat edilmeli?

Ozon tedavisi çok etkili bir yöntemdir ve yan etkileri neredeyse yok gibidir. Ancak ozon tedavisi alırken öncelikle hipertiroidi olup olmadığınızı bilmeniz lazım. Çünkü hipertiroidi olan hastalarda ozon uygulanmaz. Ayrıyetten kan hastalığı olanlarda, glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği (favizm) gibi hastalıklarda yine ozon tedavisi uygulamıyoruz. Bir de ozon tedavisini alkollü iken seans yapılmıyor.

Ozon tedavisi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Biorezonans, çeşitli hastalıklar için kesin tedavi yöntemi midir? Garanti verilebilir mi?

Sağlıkla ilgili hiçbir konuda garanti verilmesi doğru değildir. Hayatta hiçbir şeyin garantisi olmadığı gibi, hastalarımıza da “%100 kesin tedavi”, “garantili sonuç”, “tedavi garantisi” gibi söylemlere itibar etmemelerini öneriyoruz.

Evet, yararlanılabilir. Ameliyat öncesi ya da sonrası, ilaç tedavisi ya da farklı terapi yöntemleri öncesi, sırası ve sonrası süreçlerde biorezonans tedavisi uygulanmasının bir sakıncası yoktur. Aksine kemoterapi, radyoterapi gibi yöntemlerin etkinliğinin artmasına destek olurken, istenmeyen yan etkilerinin de azalmasına ve hatta ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

Tedavi planı kişiye özgü olarak belirlenir. Seansların süresi, sıklığı ve uygulanacak program, tamamen kişiye özgü olarak planlanır. Dolayısıyla tedavi süresi de buna göre değişkenlik göstermektedir.

Tedavi planı kişiye özgü olarak belirlenir. Seansların süresi, sıklığı ve uygulanacak program, tamamen kişiye özgü olarak planlanır. Dolayısıyla tedavi süresi de buna göre değişkenlik göstermektedir.