Geç reaktif hipogliseminin ileriki dönemlerde şeker hastalığına dönüşme olasılığı yüksek mi?