Kandaki mikrobun temizlenmesinde ozon tedavisi fayda sağlar mı?

Fibromiyaljide ozon tedavisi fayda sağlar mı?

Ozon tedavisinin birçok tedavi edici özelliği vardır. Bunlardan bir tanesi de mikrop öldürücü, yani bakteri, virüs, parazit, mantarları öldürücü etkisidir. Yüksek doz kullandığımız ozon tedavisi kanımızda, vücudumuzun herhangi bir bölgesinde bulunan patojenleri öldürebilecek niteliktedir. Buradaki yüksek doz kavramı göreceli bir kavramdır. Ozon tedavisinin düşük düz, orta doz ve yüksek doz olarak üç farklı fazı, üç farklı tedavi şekli vardır. Yüksek doz da bununla ilgilidir. Yüksek doz özellikle bakteri, virüs ve parazitleri parçalayıcı etki gösterir. Dolayısıyla yüksek doz ozon uygulaması başta kan yoluyla uygulandığı için kanınızdaki patojenler olmak üzere ulaştığı dokularda ve organlardaki enfeksiyon ajanlarını öldürücü, yok edici, parçalayıcı etkiye sahiptir.