Kanser lenf bezlerine yayıldığında ne olur?

Kanser lenf bezlerine yayıldığında ne olur?

Kanser lenf bezlerine yayıldığında ne olur?

Bazı kanser türleri kişinin lenfatik sistemi yoluyla lenf düğümlerine yayılabilir. Metastaz olarak adlandırılan kanserin vücudun yeni bir bölgesine yayılması durumunu lenfatik sistem açısından inceleyelim.

Kanserin lenf düğümlerine yayılması ne anlama geliyor? 

Lenfatik sistemimiz, bağışıklık sistemimizin bir parçasıdır. Lenfatik sistem, bir dizi bağlantılı düğüm ve damara işaret eder. Lenf damarları, vücudumuzda lenf sıvısı adı verilen bir maddeyi taşır. Lenf sıvısı, enfeksiyonlarla savaşmamıza yardımcı olan beyaz kan hücrelerini içerir. Lenf düğümleri ise, kanser hücreleri veya enfeksiyonlar gibi yabancı maddeleri lenf sıvısından filtreleyen küçük yapılardır. Lenf düğümleri ayrıca lenf sıvısındaki istilacı organizmalara saldıran beyaz kan hücreleri içerir.

Bir kişinin lenf düğümlerinde kanser hücreleri görüldüğünde bu durum hücrelerin orjinal tümörden ayrıldığı ve lenf damarları yoluyla bir lenf düğümüne geçtiği anlamına gelir.

Lenf düğümü içindeki kanser hücrelerinin varlığı, kanserin yayıldığını gösterir. Lenf düğümünde hayatta kalan kanser hücreleri daha sonra vücudun diğer bölgelerine gidebilir.

Kanser lenf bezlerine ne zaman yayılır?

Kanserin lenf bezlerine yayılma hızı, kişinin yaşadığı kanser hastalığının türüne bağlı olarak değişmektedir. Bazı kanserler lenf bezlerine daha hızlı yayılabilirken bazı kanserlerin gelişmesi yavaştır ve de daha yavaş yayılabilir. Bazı kanserler nadir durumlarda sadece lenf düğümlerine yayılabilir. Kanser insanları farklı şekillerde etkileyebilir, bu nedenle nasıl yayılacağını tahmin etmek kolay değildir. Kanserin evreleri, orijinal konumundan ne kadar uzağa yayıldığını gösterir.

  • Evre 0: Anormal hücrelerin mevcut olduğu ancak yayılmadığı zamandır.
  • Evre 1, 2 ve 3:1 ila 3. evreler, kanserin mevcut olduğunu gösterir. Aşama ne kadar yüksek olursa, kanser o kadar büyük ve daha fazla yayılmıştır. Çoğu kez kanser 3. aşamada lenf bezlerine yayılmış olabilir.
  • Evre 4: 4. evre kanser, kanserin orijinal tümörden uzak bölgelere yayıldığı zamandır.

Hastanın kanserinin ne kadar geliştiğini derecelendirmenin bir diğer yolu da TNM evreleme sistemidir. TNM sisteminde her harf kanserin farklı bir özelliğini ifade eder:

  • T, orijinal tümörün boyutunu belirtir.
  • N, kanser hücrelerine sahip yakındaki lenf düğümlerinin miktarını belirtir.
  • M, kanserin metastaz yapıp yapmadığını belirtir.

Lenf bezlerine yayılmış kanseri tedavi etmek için çeşitli tedaviler vardır. Bunlardan biri kişinin birincil kanserini ve etkilenen lenf düğümlerini çıkarmak için ameliyat edilmesidir. Lenf düğümlerine yayılmış kanser için diğer tedaviler arasında kemoterapi, radyoterapi ve belirli kanser hücrelerini tanımlamak ve onlara saldırmak için kullanılan ilaçlar bulunur. Tüm bu tedavilerle eş anlı olarak biorezonans metodundan faydalanmak tedavi başarısını artıran, ayrıca kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini azaltmaya yarayan destekleyici bir yaklaşım olacak.