Meme kanseri ne kadar hızlı yayılır?

Meme kanseri ne kadar hızlı yayılır?

Kadınlar arasında en yaygın kanser teşhisi olan meme kanserinin büyümesini ve yayılmasını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Meme kanserinin seyri her hastada farklı olduğundan meme kanserinin ne kadar hızlı büyüyebileceğini tam olarak söylemek zordur.

Kanser, insan hücrelerindeki mutasyonlar nedeniyle oluşur. Mutasyonlar normal, öngörülebilir hücre bölünme kalıplarını izlemez, dolayısıyla ilerlemeyi tahmin etmek zordur.

Tümörler, hasarlı hücrelerin anormal büyümesi ve defalarca çoğalmasıyla ortaya çıkar. Meme kanseri hücreleri parçalanabilir ve lenf ya da damar yoluyla vücudun diğer bölgelerine geçebilir. Meme kanseri hücreleri vücudun başka bir bölümünde büyümeye başlarsa buna metastaz denir. Meme kanserinin en sık metastaz yaptığı bölgeler lenf düğümleri, akciğerler ve kemiklerdir.

Genel olarak bakıldığında meme kanserinin büyümesi ve yayılması şu unsurlara bağlıdır:

1- Meme kanserinin türü: Meme kanseri invaziv veya noninvazif olabilir. İnvaziv olmayan meme kanseri, kanalların veya lobüllerin ötesine yayılmayacaktır. İnvazif meme kanserinin ise çevredeki bağ dokusuna, lenf düğümlerine ve vücudun diğer bölgelerine yayılma olasılığı vardır.

2- Meme kanserinin derecesi: Kanser hücrelerinin normal meme hücrelerine ne kadar benzediğine bağlı olarak doktorunuz meme kanserini 1 ila 3 arasında derecelendirecektir. 1. derece daha yavaş büyüyen bir kanserdir, 3. derece daha hızlı büyüyen bir kanserdir. Daha yüksek bir derece ise, kanserin daha hızlı büyüme ve göğsün veya vücudun diğer bölgelerine yayılma olasılığının daha yüksek olduğu anlamına gelir.

3- Meme kanserinin evresi: Öncelikle bilinmelidir ki evrelere göre değişmekle birlikte her evrede hayatta kalma şansı vardır. Meme kanserinin evreleri şöyledir:

o 0. evre: Bu aşamada meme kanseri noninvaziv olarak değerlendirilir ve sadece kanallarda veya lobüllerde bulunur. Yerinde duktal karsinom, evre 0 meme kanserinin bir şeklidir.

o 1. evre: Bu aşamadaki meme kanseri invazivdir, ancak küçük kalır ve birincil bölgeye yakın kalır. Evre 1A, 2 santimetre veya daha küçük olan ve lenf düğümlerine ulaşmamış tümörleri içerir. Aşama 1B’de kanser, lenf düğümlerine ulaşmıştır.