Meme kanseri tedavisi mümkün

Meme kanseri tedavi edilebilir

Memede kitle, memede kist, memede sertlik ile kendini gösterebilen meme kanserine daha çok kadınlarda rastlanıyor. Kadınlarda memede kitle oluşumu da daha sık karşımıza çıkıyor. Elle yapılan meme muayenesinde bu kitlelere rastlamak mümkün. Memede kitle belirtileri meme kanserinin en büyük sinyali. 20 yaşından itibaren evde kendi başına elle yapılan meme muayenelerinin yanı sıra 30 yaşından itibaren yılda bir ultrason, 40 yaşından itibaren yılda bir mamografi ile düzenli kontrollerin sürdürülmesi erken tanı ve tedavide başarı artması adına büyük önem taşıyor. Erken tanı konmuş meme kanserleri tamamen tedavi edilebiliyor.

Memede kanser oluşumu

Göğüs kanserlerinin yaklaşık yüzde 75’i herhangi bir risk faktörü taşımayan, ailesinde ve genlerinde olmayan kadınlarda meydana geliyor. Yüzde 15’i özellikle birinci derece akrabalarında meme kanseri olanlarda, kabaca yüzde 10’u da kanser genlerini (BRCA 1,2) taşıyanlarda ortaya çıkıyor. Erken adet görmeye başlamak, geç menopoza girmek, östrojen ağırlıklı doğum kontrol haplarını uzun süre kullanmak, menopoz sonrası hormon tedavisi görmek, şişmanlık, doğum yapmamak ya da 35’in sonra doğum yapmak göğüs kanseri riskini artırıyor.

Memede kanser çeşitleri

Göğüs kanseri tek bir hastalık değildir, alt türleri bulunur ve bunlar alınan biyopsi ile teşhis edilir. Genel olarak baktığımızda iki başlık altında toplanırlar: Meme kanallarını oluşturan hücrelerde oluşan duktal karsinom ve süt bezlerinde oluşan lobüler karsinom. Bunlar da yayılma özelliği gösteren ve göstermeyen olarak ikiye ayrılırlar.

Duktal karsinoma in situ: Elle muayenede belirlenemeyen ve mamografide düzensiz yapısı ve kireçlenmelerle kendini gösteren bir kanser türü. Meme başı akıntısı da yapabilir.

Lobüler karsinoma in situ: Her iki memede de meme kanseri riskini 10 kata kadar artırabilir. Bu nedenle düzenli kontrol önem kazanır. Kanserli memenin alınması ameliyatı yanı sıra doktorunuz tarafından koruyucu uygulamalar da önerilebilir.

Her durumda tedavi kişiye özel olarak planlanır.

Memedeki kanser belirtileri

– Meme üzerinde genellikle ağrısız, sert yapılı oluşum
– Memede genellikle ağrısız, sert yapılı, hareket ettirilebilen ya da yerinden oynamayan, zamanla büyüyebilen şişlikler
– Meme boyutunda ya da şeklinde gözle görülür değişiklik
– Memede kızarıklık , yara, damar genişlemesi, içeri doğru çöküntü, şişlik, portakal kabuğu görüntüsü
– Meme başından akıntı ya da kan gelmesi
– Koltuk altında gözle görülür, ele gelen ağrılı ya da ağrısız şişlikler

Memede kanser olmayan kitleler

Memedeki her kitle kanser midir? Tabi ki hayır. Memede ele gelen her kitle kansere yorulamaz, hatta yüzde 90’ı kanser değildir. Peki memede kitle neden olur? Memede kanser olmayan iyi huylu tümörler, kistler ya da memenin kendi dokusunun kitle gibi bir hal alması söz konusu olabilir. Özellikle adet dönemlerinde yanıltıcı düşünceler oluşabilir.