MS hastalığı tedavi edilirse tamamen geçer mi?

Fibromiyaljide ozon tedavisi fayda sağlar mı?

MS hastalığı tıpkı diğer romatizmal hastalıklar gibi otoimmün bir hastalıktır. Yani vücudumuzun kendi kendisiyle savaştığı, kendi kendisiyle yarıştığı bir rahatsızlıktır. MS hastalığında görülen beyinde miyelin plakları dediğimiz bir durum söz konusudur. Yapılan tedavilerden sonra bu hastalığın durdurulabilmesi, hatta plakların gerilitilebilmesi ve yok edilebilmesi mümkündür. Biorezonans metodu ile bu hastalarda uyguladığımız otoimmün kurallar çerçevesinde birçok hastamız mevcut. Bu hastaların biorezonans metodu ile birlikte yaşam planını, yani sosyal durumunu ve beslenme planını doğru bir şekilde dengelediğimiz takdirde hastalığına uygun vitamin ve mineral takviyelerini de etkili ve doğru bir şekilde aldığı takdirde hastalığı tamamen durdurmak mümkün.