Ozon tedavisi doğrudan yaralar üzerine uygulanabilir mi?

Ozon tedavisi sadece damar yoluyla değil, lokal olarak da uygulanabilir. Özellikle diyabet, yaralanmalar gibi bazı açık yaralarda, ülser haline gelmiş diyabet yaralarında da lokal, yani bölgesel ozon uygulayarak, bu yaraların üzerine uygulama yaparak ozon tedavisini etkili bir şekilde kullanmaktayız.