Reaktif hipoglisemi kronik midir?

Fibromiyaljide ozon tedavisi fayda sağlar mı?

Aslında reaktif hipoglisemi de bir şeker hastalığıdır. Şöyle ki: Hep şeker hastalığında biz şekerin yüksekliği ile takip ederiz hastayı. Tip 1, tip 2 şeker hastalığı. İkisinde de şeker metabolizması bozulmuştur, şeker aşırı yükselmiştir, insülin yetmez. Reaktif hipoglisemide de aslında benzeri bir durum vardır. Şeker tüketiminden sonra kanda hızla insülin yükselir ve dengesiz yükselen insülinden yani şeker metabolizması bozukluğundan dolayı da kandaki şeker hücre içine hızlıca sokulduğunda kanda şekerimiz kalmaz, düşer. Bu bir şeker belirtisidir. Son dönemlerde bu tür rahatsızlıklara artık tip 3 şeker olarak bakılmaya başlandı. Dolayısıyla reaktif hipoglisemi önemli bir durumdur ve şeker hastalığı gibi değerlendirilmesi gerekir. Özel bir beslenme planı gerekir. Ve gerektiğinde de klasik tıpta tedavi veya tamamlayıcı tıpta biorezonans gibi ozon gibi metotlarla tedavi edilmesi gerekir.