Epilepsi tedavi edilebilir

Epilepsi tedavi edilebilir

Çocuklarda en sık görülen nörolojik rahatsızlık olan epilepsi, beyin normal aktivitesinin, sinir hücrelerinde geçici olarak meydana gelen anormal elektriksel aktivite sonucu bozulması ile ortaya çıkan ataklarla kendini gösterir. Epileptik atak, diğer bir deyişle nöbet gerçekleştiğinde hastada geçici bilinç kaybı ve buna bağlı beklenmedik davranışlar gözlenir. Atakların sürekli olması durumunda epilepsi hastalığından söz edilir. Bu atakların anne babalar tarafından iyi gözlemlenmesi hastalığın teşhisinin konması açısından önemlidir. Örneğin çocukta bir anda ortaya çıkan anlamsız boş bakışlar, kol ya da bacakların birden bire tutmaması, ağzı şapırdatma, ani sıçrama – irkilmeler gibi durumlar yaşanabilir. Normal olmayan bu gibi davranışlarda epilepsiden şüphelenilebilir ve bir nöroloji uzmanına başvurmak gerekir.

Epilepsi çoğunlukla tedavi edilebilir bir hastalıktır. Epilepsi tedavisinde son teknolojinin sağladığı yeni görüntüleme yöntemleri, beyin pilleri, yeni ilaç ve cerrahi yöntemlerin yanında destek tedavi metodu olarak biorezonans metodundan da yararlanılabilmektedir. Herhangi bir yan etkisi bulunmayan biorezonans metodundan hastalar, modern tıbbın önerdiği doğrultuda tedavileri sürerken, örneğin ilaç kullanmaya devam ederken eş anlı olarak destek alabilirler. Biorezonans tedavisi ile hastanın vücudundaki elektro-manyetik alan bozuklukları veya blokajların ortadan kaldırılarak biofiziksel dengesini sağlamak mümkün olabilmektedir.