Haşimato başka hastalıklara yol açar mı?

haşimato başka hastalıklara yol açar mı

Haşimato rahatsızlığı tiroidin otoimmun bir rahatsızlığıdır. Yani vücudun bağışıklık sisteminin kendi kendine savaştığı rahatsızlıklar grubundadır. Organa özgüdür, yani tiroid dokusuna özgü bir rahatsızlıktır. Haşimatoda tiroid hormonlarınız normal görünse bile tiroid antikorlarınız, özellikle de anti TPO’nuz yüksektir. Tiroid hormonlarına karşı vücudun bir cevabı oluşmuştur. Bir antikor söz konusudur. Bu hasta hipotiroidiktir, yani tiroidi az çalışan hastalardır. Bu hastalarda metabolik bir sürü sorun olabilir. Özellikle tiroidin birçok dokuyla aksı mevcuttur. Örneğin hipotalamus aksıyla beraber tiroidin adrenal sistemle yani böbrek üstü beziyle bağlantısı vardır. Bu sebeple bütün hormonel sisteminiz, hormonel dengeniz etkilenebilir. Stres ve strese karşı verilen cevabınız etkilenebilir. Bunlarla bağlantılı olarak vücudunuzdaki hormonel metabolik yolakların hepsinde bir problem yaşayabilirsiniz.