Kan kanseri ve biorezonans

kan kanseri

Kan kanseri, kan hücrelerinin gelişimi ile ilgili bir şeyler ters gittiğinde ortaya çıkar. Kan hücrelerinde anormal bir durum söz konusu olduğunda bu onların düzgün çalışmalarını engelleyerek kontrolden çıkmalarına neden olabilir. Bu da kanın enfeksiyonlarla savaşmak ya da vücudunuzu onarmaya yardımcı olmak gibi vücudu sağlıklı tutmak için üstlendiği görevlerini yerine getirmesini engelleyebilir.

Kan kanseri çeşitleri

Başlıca kan kanseri türleri lösemi, lenfoma ve miyelomdur. Miyelodisplastik sendromlar ve miyeloproliferatif neoplazmalar gibi bu gruplara uymayan başka kan kanseri türleri de vardır. Aslında söz ettiğimiz bu gruplar içinde birçok farklı kan kanseri çeşidi sayılabilir. Her spesifik tip, belirli bir kan hücresi tipini etkiler ve farklı semptomlar gösterip farklı seyirler izlediği gibi farklı tedavi yaklaşımları da gerektirir. Akut ve kronik kan kanserlerinde her ikisinde de açıklanan kan kanserlerini görebilirsiniz:

Akut: Bu hızlı yayılan agresif veya hızlı büyüyen bir kanser anlamına gelir.
Kronik ise: Yayılması daha uzun süren, daha yavaş büyüyen veya “yumuşak” (tembel) bir kanser anlamına gelir.

Çocukluk çağı kanserleri

Bazı kan kanseri türleri hem yetişkinleri, hem de çocukları etkiler. Semptomlar ve tedaviler yaş grupları arasında farklı olabilir, bu yüzden bunları çocukluk veya yetişkin kanseri olarak tanımlanmış olarak görebilirsiniz.

Kan kanseri nasıl oluşur?

Hücreler, vücudumuzu oluşturan küçük yapı taşlarıdır. Her gün, her saniye vücudunuz yenilerini üretip eskilerini yok ederek hücrelerinizi yeniler. DNA ise hücrelerinizin içindeki çok önemli bir  maddedir. Aslında hücrelerin nasıl geliştiğini, davrandığını ve öleceğini kontrol eden bir tür kod diyebiliriz. DNA, gen olarak bilinen ve hücrelerinizdeki kromozomlara paketlenmiş küçük küçük bölümlerden oluşmaktadır.

DNA, kan hücrelerini kemik iliğinizde yapan kök hücrelerde mutasyona uğrarsa, kan hücreleriniz yanlış (anormal şekilde) bir şekilde gelişmeye başlayabilir veya ölmesi gerekirken  ölmeyebilir. Bunlar da aslında kanser hücreleridir. Mevcut oluşan kan kanseri türü, genellikle etkilenen kan hücresi türüne bağlıdır.

-Lösemi, lökositleriniz (beyaz kan hücreleri) kanserli hale geldiğinde olur.
-Lenfoma, lenfositleriniz (belirli bir tür beyaz kan hücresi) kanserli hale geldiğinde olur.
-Miyelom, plazma hücreleriniz (bir B lenfosit tipi) kanserli hale geldiğinde olur.

Peki kan kanserine ne sebep olur?

Tüm kan kanserleri DNA’mızdaki hatalardan, yani mutasyonlardan ileri gelir. Neredeyse tüm durumlarda, DNA’mızdaki bu değişiklikler bizim açıklayamadığımız ve kontrol edemediğimiz şeylerle bağlantılı olmamızın nedeni olarak gerçekleşir. Çoğu durumda, kan kanserine yol açabilecek DNA değişikliklerine neyin yol açtığını tam olarak bilmiyor olsak da, araştırmalar, belirli kan kanseri türlerini geliştirme olasılığınızı etkileyebilecek birçok etken olduğunu göstermiştir. Bu ‘risk faktörleri’ şunları içerir: Yaş, cinsiyet, etnik köken, aile öyküsü, radyasyon veya kimyasala maruz kalma ile bazı sağlık koşulları ve tedavileri.

Kan kanseri türleri risk faktörleri açısından da birbirlerinden farklılaşır. Örneğin, miyelomun sadece yetişkinleri etkilediğini ve Afrika – Karayip kökenli insanlarda ve erkeklerde çok daha yaygın olduğunu biliyoruz. Oysa Hodgkin lenfoma genellikle 15 – 25 yaş aralığındaki veya 50 yaş üstündeki kişilerde ve bağışıklık sistemi problemleri olan kişilerde gelişir.

Yaş kanser riskini nasıl etkiler?

Genel olarak yaş ilerledikçe, kan kanserine neden olabilecek mutasyonlara / hatalara yakalanma ihtimalimiz daha yüksektir, bu da çoğu kan kanserinin yaşlılarda daha yaygın olduğu anlamına gelir.

Aile öyküsü kan kanseri riskini artırabilir mi?

Kan kanserleri DNA’mızdaki problemlerden kaynaklanırken, çoğu durumda bu, kan kanserinin meydana geldiği anlamına gelmez, çünkü genler kalıtsal olarak ebeveynlerden çocuklara geçer. Bazı kan kanserleri için kan kanserli bir aile üyesine sahip olmanızın riskinizi biraz artırdığına dair bazı kanıtlar olsa da, bunun ebeveynler tarafından veya başka bir nedenden ötürü genetik bir hatadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı tam olarak net değildir.

Radyasyon kan kanserine neden olabilir mi?

Radyasyon veya kimyasallara maruz kalma gibi çevresel faktörlerin bazı kan kanseri türleriyle bağlantılı olabileceğine dair bazı kanıtlar var, ancak tam olarak kesin değildir.

Kan kanseri riskimi önlemek veya azaltmak için yapabileceğim bir şey var mı?

Diğer bazı kanserlerin aksine, diyetiniz ya da egzersiz seviyeleriniz gibi yaşam tarzı faktörlerinin kan kanseri gelişme riskiniz üzerinde çok az etkisi vardır. Bununla birlikte, dengeli ve sağlıklı bir beslenme ve düzenli olarak fiziksel aktivite de insanları sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeye teşvik eder. Bu yaşam tarzı kan kanseri ya da diğer kanser türleri kadar pek çok hastalığa karşı riskinizi en aza indirgemenize destek olacaktır.

Kemik iliği ve kan hücreleri nasıl üretilir?

Kemik iliği, kalça arkasındaki  gibi bazı kemiklerinizin merkezinde bulunan süngerimsi bir malzemedir. Kan hücreleri ise yağ ve kan hücrelerini (hemopoietik doku) yapan dokudan oluşur.

Kan hücreleri nasıl oluşur?

Kan hücreleri kemik iliğinde kök hücre adı verilen bir hücre türü olarak oluşmaya başlar. Daha sonra kök hücreler, lenfoid kök hücreleri veya miyeloid kök hücreleri oluşturmak için ayrılır. Lenfoid kök hücreler, lenfositleri oluşturmak üzere gelişir (enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan beyaz kan hücreleri). Miyeloid kök hücreler ise kırmızı kan hücreleri, trombositler ve diğer beyaz kan hücreleri türleri oluşturmak için devam eder. Daha sonra kemik iliğinden kanınıza ve vücudunuzun diğer bölümlerine tamamen büyümüş (olgunlaşmış) kan hücrelerine dönüşürler. Vücudunuzun sürekli kan hücrelerini üretmeye devam etmesi gerekiyor. Kemik iliğinizde kan hücrelerinin gelişimi ile ilgili bir şeyler ters gittiğinde, kan kanseri gelişebilir. Her şey normal gidiyorsa, vücudunuz sizi sağlıklı tutmak için her hücre tipinin doğru sayıda üretilmesini sağlar. Herhangi bir tür kan hücresi çok fazla veya çok azsa, bu sizi rahatsız edebilir ve problemlere yol açabilir.

Kan kanseri ve biorezonans

Kan kanseri tedavisinde biorezonans metodu önemli bir destekleyici tıp metodudur. Kan kanseri tedavisinde modern tıbbın sunduğu uygulamaların yanında biorezonans tedavisinden de yardım alınabilir. Biorezonansın kanser tedavisindeki rolü hem bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu kansere karşı savaşında desteklemek, hem kanser hücresi frekanslarının ters çevrilip tekrar hastaya verilmesiyle vücuttaki kanser hücrelerini nötrleştirmelerini teşvik etmek, hem de hastanın kemoterapi ve radyoterapinin olumsuz etkilerinden daha az etkilenmesini ve bu ikisinin etkinliğinin artırılmasını desteklemektir. Elbette tedaviye erken başlamak, yüksek motivasyon ve tedavi planına uymak başarı şansını artıracaktır. Kan kanserinin hangi türü ve evresi olursa olsun biorezonans terapisi uygulanması mümkündür. Biorezonans terapilerinin herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır.