Yeni biorezonans kitabı çıktı

Yeni biorezonans kitabı çıktı

Enerji tıbbı üzerine eğitimler veren Avusturalyalı Marcia Pitman ve Louise Porter’in kaleme aldığı “Biorezonans ve Enerji Tıbbında Tedavi Sistematiği” isimli kitabın, Prof.Dr. Yasemin Akçay ile birlikte bendeniz Dr. Sinan Akkurt çevirisini yaparak Türkçe’ye kazandırdık.

Biorezonans ve Enerji Tıbbında Tedavi Sistematiği konularındaki kafa karşılığını gidermek için yola çıktığımız bu çalışmada, sağlık profesyonelleri ve konuya ilgi duyanlar için rehber niteliği taşıyan bir eser ortaya koymuş olduk.

“Biorezonans ve Enerji Tıbbında Tedavi Sistematiği” isimli 320 sayfalık son derece kapsamlı bu kitap, Celsus Kitabevi’nden yayınlandı. Özellikle biorezonans ve enerji tıbbı ile ilgili bilimsel kaynak eksikliğini gidermeye büyük katkı sağladığına inandığımız kitabın çevirisinden önce hem meslektaşlarımız hem de değerli tıp çalışanları için güvenilir bir referans kaynak sunmak üzere uzunca bir dönem biorezonans konusunda ciddi bir literatür taraması yaptık. Bu alanda yayınlanmış çeşitli kitapları inceledik ve elemeden geçirdik. Sonuçta ortaya çıkan eser ise, daha fazla sayıda hastanın biorezonans ve enerji tıbbına ilişkin tedavi yöntemlerinden yararlanarak şifa bulması yolunda önemli bir kaynak teşkil ediyor.

Kuşkusuz ki her alanda olduğu gibi gelişen teknolojiler ile tıp da etkileşim halinde. Her geçen dönem sonunda bildiğimiz ezberlerin yerini yenileri alıyor.  Sağlık alanında bu dönemin bir ihtiyacını gideren Biorezonans ve Enerji Tıbbında Tedavi Sistematiği kitabı, teori ile pratiğin birbirini besleyerek ilerlediği sağlık alanında sürekli yeni kaynaklara ve kanıta dayalı teşhis ve tedavi sistemlerinde referanslara duyulan ihtiyacı karşılıyor. Bu anlamda özellikle içinde bulunduğumuz dönemin ihtiyacını gideren “Biorezonans ve Enerji Tıbbında Tedavi Sistematiği” kitabı, okumaya başladığınız andan itibaren siz değerli okurlara farklı bir bakış açısı kazandıracak. 

Konuyla ilgilenen herkesin kolaylıkla anlayabileceği yalın bir dille hazırlanan bu kitap, biorezonans uzmanları kadar tıptaki diğer uzmanlık alanlarında çalışan doktorlar, yardımcı sağlık çalışanları için de güvenilir bir referans.

Kitabı satın almak için tıklayın: https://www.celsuskitabevi.com/biorezonans-ve-enerji-tibbinda-tedavi-sistematigi