Sigara meme kanserine yol açar mı?

Fibromiyaljide ozon tedavisi fayda sağlar mı?

Meme kanserinin etkeni direkt şu maddedir ya da bu madde şu toksin meme kanserine yol açar demek çok doğru olmaz. Çünkü birçok madde meme kanserine yol açabildiği gibi bunlar beraber birikerek de meme kanserine yol açabilirler. Dolayısıyla sigara alışkanlığı, içinde binlerce toksinin zehirli maddenin olduğu bir alışkanlık da yine meme kanserine yol açabilir. Düşünün içinde katrandan tutun da birçok kimyasal madde var, ağır metal var, nikotin gibi bağımlılık yaratan bir madde var ki bunların hepsi dolaylı da olsa meme kanserine yol açabilir. Hatta içindeki ağır metaller başta alüminyum direk meme dokusunda birikerek de meme kanserine yol açabilirler. Bu sebeple sigarayı muhakkak bırakın. Ne şekilde olursa olsun mutlaka bırakın.