Metastaz yapan kanser iyileşir mi?

Fibromiyaljide ozon tedavisi fayda sağlar mı?

Kanser hastalıklarının her türlüsü iyileşebilir. Kanser demek eşittir ölüm demek değildir. Bunu lütfen unutmayalım. Hastalık eğer ilerlese bile, evre 4 dediğimiz uzak metastaz yapsa bile iyileşme şansı yine de var. Hatta birçok kanser hastalığında iyileşme ihtimali yüksektir. Unutmayın ki benim de kanser konusunda ilk hastalarım annem ve kız kardeşimdi. Özellikle kız kardeşimdeki meme kanseri çene altına kadar ilerlemiş durumdaydı, lenf damarlarına kadar gelmişti ve sonuçta kız kardeşim iyileşti. Dolayısıyla kanser hiçbir zaman iyileşmez düşüncesini aklımızdan çıkaralım. Kanser her türlüsü metastaz yapan kanser dahi iyileşebilir.