Geleneksel Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp (GETAT) nedir?

Geleneksel Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp (GETAT) nedir?

Geleneksel Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp (GETAT) bakış açısı, hastalıkları değil, hastayı merkez alan bir tedavi yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda klasik tıbba göre farklı olarak hastalığın temel nedenleri araştırılır. Ve en temel nedenlerin tespit edilmesiyle bu nedenler üzerinden ilerleyip bütüncül olarak hastayı tedavi etmek üzerine tedavi planı hazırlanır. Örneğin klasik tıp sizin şu anki hastalığınız ve şu anki şikayetleriniz üzerinde bir tanı koyup bununla ilerlerken, Geleneksel Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp (GETAT) ise bu yaklaşım daha çok geçmişe inerek şu anki bu şikayetlerinizin temelinde var olan ve var olabilen yaşantı tarzınız, çocukluğunuzdaki travmalarınız, beslenme şekliniz, hatta anne karnındaki durumunuz bile etkili olabilir. Normal doğum, sezaryen veya travmatik bir doğum şekliniz bile sizin şu anki hastalığınız altında yatan nedenlerden biri olabilir. İşte bu ve bunun gibi durumları temel alan bir yaklaşım içerir Geleneksel Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp (GETAT). Buna biz bütüncül tıp yaklaşımı diyoruz. Bütün GETAT dalları bu yaklaşımı içerir. Tedavide de doğal bir tedavi şekli sunar. Kimyasal ilaçların yerine vücuda fizyolojik olarak en yakın maddeler hastaya verilir. Örneğin vitamin, mineral kullanır. Vücut dışından bir ürün verilecekse yine çalışması yapılmış vücut için en uygun ürün verilir. Hormon verilecekse biyo eş değer hormon verilir. Bunları verirken de vücudun tüm ihtiyaçları göz önüne alınarak temel beslenme şekli ile vücudun ihtiyacı olan gıda portresini planlayarak tedavisi planlanır. Kliniğimizde uygulanan birçok yöntem zaten bu yaklaşım tarzı ile uygulanmaktadır. Başta biorezonans, fonksiyonel tıp, ozon metodu, mezoterapi, hacamat gibi metotlar gibi olmak üzere bunların yanında da fitoterapi, akupunktur gibi metotlar da hastalığı değil, hastayı merkez alan bütüncül tıp yaklaşımıyla hareket ederek hastayı tedavi etmeyi amaçlar.