Guatr ameliyatsız tedavi edilebilir mi?

Guatr
Guatr ameliyatsız tedavi edilebilir. Guatr rahatsızlığı hipotiroidi olur yani tiroid bezinin az çalışmasıyla ilişkili bir durumdur. Zaman zaman nodül de olsa genelde guatr tiroidin yetersizliğine bağlı büyümesiyle ilişkilidir. Bir de halk arasında zehirli guatr denen bir söylem var. O tam tersi hipertiroidi ile olan bir durumdur. Genel olarak guatr adı tiroidin az çalışmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bu durumlarda hastanın ciddi derecede iyota ihtiyacı vardır. Tabii tiroid dokusu, tiroid organı iyotla beraber bu iyotu kullanabilmek için bazı vitamin, minerallere ve beslenme şekline ihtiyaç duyar. Siz eğer bunları uygun şekilde hastaya verirseniz ve beslenme planlamasını yaparsanız ve buna neden olan altta yatan nedenleri de tedavi ederseniz örneğin kliniğimizde biz bunu biorezonans metoduyla uyguluyoruz. Sonuç olarak guatrı rahatlıkla tedavi edebilirsiniz.