Kanser Tedavisi

Kanser Tedavisi ve Dr. Sinan Akkurt

Dr. Sinan Akkurt’un biorezonans alanındaki ilk iki hastası, art arda karın zarı kanseri olan annesi ve meme kanseri olan kız kardeşi olmuştur. Dr. Sinan Akkurt’un ilk olarak karın zarı kanseri olan annesinin tedavisine destek arayışı sırasında tanıştığı biorezonans metodu, önce annesine fayda sağlamış, ardından meme kanseri olan kız kardeşine fayda sağlamıştır. Dr. Sinan Akkurt daha fazla kanser hastasına fayda sağlamak üzere kamudaki görevinden ayrılarak İzmir Bornova’daki Dr. Sinan Akkurt Kliniğini açmış ve son 20 yılda yüzlerce kanser hastasına şifa kaynağı olmuştur. Dr. Sinan Akkurt Kliniğinde başta biorezonans olmak üzere uygulanmakta olan çeşitli tamamlayıcı ve destekleyici tedavi yöntemleri ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla 400’ün üzerinde hastalığın tedavisi yapılmakta, bunlar arasında kanser en sık başvuru alınan hastalıklar arasında başı çekmektedir.

Image

Kanserden Korkmayın

Kanser tanısı almış kişiler ve yakın çevreleri için bu durum son derece stresli ve korkutucu olabilmekte. Kanser tedavisi ile ilgili bilgilere geçmeden önce şu bilgiyi zihnimize yerleştirmekte fayda var: Kanser eşittir ölüm demek değildir! Kanser, tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır.

Kanser Nedir?

Kanser tek bir hastalık değildir; geniş bir hastalık grubudur ve tüm kanser türlerinin tek bir ortak noktası vardır: Bunların hepsi, normal hücrelerin çoğalan ve yayılan kanserli hücrelere dönüşmesiyle meydana gelir. Son 10 yılda kanserin 200’den fazla farklı türü ve alt türü olduğu fark edilmiştir. Bu da herkese uyan tek çözüm yaklaşımından “kişiye özel tedaviye” doğru bir değişimi tetiklemiştir.

Bundan 20 yıl, hatta 10 yıl öncesine göre kanser tedavisi çok daha mümkün ve başarılı hale gelmiştir. Erken teşhis ve yenilikçi tedaviler kanserin tedavisindeki başarıyı artırmıştır.  Kanser tedavisi gibi kanserden korunmak da mümkündür. Kanser sanıldığı gibi çoğunlukla genetik miras yoluyla oluşmaz; tüm kanserlerin yalnızca yüzde 5 ila 10’u tamamen kalıtsaldır. Çoğu kanser, sigara, stres, alkol, obezite ve diyet gibi kalıtsal ve çevresel faktörlerin birleşimi yoluyla gelişir. Çevresel faktörler, bardağı taşıran damla olmaktadır ve bunlardan kurtulmak mümkündür.

Normal bir hücre ile kanserli bir hücre arasındaki fark nedir?

Normalde hücreler genler tarafından sağlanan talimatları takip eder. Genler, büyümenin ne zaman başlayacağı ve durdurulacağı gibi hücrelerin uyması gereken kuralları belirler. Kanserli hücreler normal hücrelerin uyduğu kuralları göz ardı eder:

  • Normal hücreler kontrollü bir şekilde bölünür ve çoğalır. Kanserli hücreler kontrolsüz bir şekilde çoğalır.
  • Normal hücreler ölmeye (apoptoz) programlanmıştır. Kanserli hücreler bu yönleri görmezden gelir.
  • Katı organlara ait normal hücreler olduğu yerde kalır. Tüm kanserli hücreler hareket edebilir.
  • Normal hücreler kanserli hücreler kadar hızlı büyümezler.
Kanser vücudunuzda nasıl başlar?

Kanser, bir genin veya birkaç genin mutasyona uğrayıp kanserli hücreler oluşturmasıyla başlar. Bu hücreler kanser kümeleri veya tümörler oluşturur. Kanserli hücreler, vücudunuzun diğer bölgelerine gitmek için lenfatik sisteminizi veya kan dolaşımınızı kullanarak tümörlerden kopabilir. Buna metastaz denir.

Kanser ne kadar yaygındır?
  • Meme kanseri: Meme kanseri en sık görülen kanser türüdür. Tüm meme kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 1’i erkekleri, yüzde 99’u kadınları etkilemektedir.
  • Akciğer kanseri: Akciğer kanseri en sık görülen ikinci kanserdir. Akciğer kanserinin iki türü vardır: Küçük hücreli olmayan kanser ve küçük hücreli akciğer kanseri. Başlıca nedeni sigaradır.
  • Prostat kanseri: Erkekler arasında en sık görülen kanser türüdür.
  • Kolorektal kanser: Kolon kanseri ve rektum kanseri sindirim sisteminizin farklı kısımlarını etkiler.
  • Kan kanserleri: Lösemi ve lenfoma en sık görülen kan kanserleridir.

Kanser Tedavisinde Biorezonans Metodu

Biorezonans tedavisi, birçok hastalıkta etkili olduğu gibi, onkolojik alanda da kullanılan, tamamlayıcı tıp metotlarından biridir. Biorezonans, herhangi bir tedavinin alternatifi değil, tamamlayıcı destek metodudur. Bu yüzden tedavisi için tamamlayıcı destek açısından biorezonans etkili olabilmektedir.

Kanser tedavisinde biorezonans metodu ile son 20 yılda yüzlerce hastaya tedavi sunan Dr. Sinan Akkurt, bu konuda ulusal ve uluslararası konferanslarda bilgilerini meslektaşları ile paylaşarak daha fazla hastaya dokunmaya çabalamıştır. İlk olarak annesi ve kız kardeşinin art arda kansere yakalanmaları, Dr. Sinan Akkurt’un o zaman için henüz tam anlamıyla içine girmediği biorezonans alanına yönelmesinde en büyük itici gücü olmuştur. Aile üyelerinin her ikisi de özellikle kanserin en kötü özelliklerini taşıyorlardı ve hatta annesine birkaç ay ömür biçilmişti. Modern tıp yöntemi olarak ameliyat ve kemoterapi ile birlikte eş anlı olarak kendilerine biorezonans tedavisi de uygulayan Dr. Sinan Akkurt, altı ay sonra tek bir kanser hücresine bile rastlanmadığına tanıklık etti. Her iki aile bireyi de sağlıkla yaşamaya devam ediyorlar ve Dr. Sinan Akkurt kanser tedavisi atlatan kız kardeşinden üçüncü kez dayı oldu.

Kendi ailesinde yaşadığı deneyimden yola çıkarak bugüne değin yüzlerce kanser hastasının tedavisine bu yöntemle destek veren Dr. Sinan Akkurt, herkes için kişiye özel olmak üzere farklı boyutlarda faydalar elde edilmesine vesile oldu.

Biorezonans testinde kanser belirteçleri nelerdir?

Biorezonansa özel kan testi hastanın parmağından alınan birkaç damla kanda 14 parametreden oluşan 6 bin 400’ü aşkın maddenin taranmasına olanak tanımaktadır. Bu test, frekansla uygulanan bir testtir; atomun frekansı kullanılarak yapılır. Her maddenin, her hücrenin bir frekansı vardır ve bu frekansları insan vücudunda tarayarak kanser oluşumlarını da tespit etmek mümkündür. Biorezonansa özel kan testinde kanser belirteçleri üç şekilde karşımıza çıkmaktadır: Prekürsör kanser hücreleri, kanser hücreleri ve metastaz. Bu üç parametre de negatif sonuç veriyorsa kişide kanserle ilişkili bir frekans yok demektir. Öte yandan kanser ve metastaz frekansı pozitif ise bu hasta zaten aktif bir kanser hastası, hatta metastazlı demektir. Eğer kişide sadece prekürsör frekansına rastlanmışsa, henüz oluşmakta olabilen kanserin öncü frekansına işaret eder ve henüz daha radyolojide görülemeyecek bir noktada kitleleşmiş ya da çok küçük bir boyutta olduğunu ifade eder.  

Kanser tedavisinde biorezonansın rolü nedir?

Kanser tedavisinde biorezonansın en önemli rolü, bağışıklık sistemini güçlendirebilmesidir. Kanser hastalığı bağışıklık sistemimizi zayıflatarak oluşan bir hastalık olduğu için biorezonanstan bu konuda etkin şekilde yararlanılabilmektedir. Biorezonans gibi biyofiziksel tedavilerde, hastalık, vücudun kendi kendini düzenleyici mekanizmalarının yetmezliği olarak görülmektedir. Biorezonans tedavisinin amacı; vücudun kendi kendini düzenleyen sistemlerinin düzgün bir şekilde çalışmasıdır. Toksik yükü azaltırken, vücudun sistemlerini ve organlarını güçlendirerek bunu yapar.

Biorezonans metodu bütüncül bir tedavi metodudur; diğer bütüncül tedavi metotlarında olduğu gibi hastalığı değil hastayı ele alır. Bu metoda göre hastalığın bir oluşum süreci ve hastalık şartlarının oluşması gerekmektedir. Dr. Sinan Akkurt bu durumu bardak modeli ile tanımlamaktadır. Bu modele göre bardağın alt kısmında genetik nedenler, üzerinde çevresel faktörler, en üstünde de çözümlenmemiş iç çatışmalar, değişik oranlarda bardağı doldurabilir. Yaşanan ani bir travma / şok, kronik üzüntü bardağın taşmasına sebep olur ve kişinin genetiğinde bulunan kanserin başlamasını tetikler.

Kanser tedavisinde biorezonans metodundan ameliyat öncesi ya da sonrasında yararlanılabilmektedir. Kanser tedavisi sürecinde hasta kemoterapi, radyoterapi gibi modern tıp yaklaşımlarını uygulamaya devam ederken bir yandan da biorezonans tedavisi alabilmektedir. Birbirine negatif etki oluşturmaz, aksine birbirine sinerji yaratabilmektedir. Kemoterapinin etkinliğini artırırken, yan etkilerini azaltabilmektedir. Hasta kemoterapi sonrasında daha rahat bir dönem geçirebilmektedir. Ayrıca bilindiği gibi etkinliği bir yıl kadar süren ve ciddi yan etkisi olan radyoterapinin de olumsuz etkilerini biorezonans ile azaltmak, ilk doz etkisinden sonra hastanın vücudundan radyasyonu temizleyip sağlıklı hücrelerini rahatlatabilmek mümkündür.

Kanser tedavisinde biorezonans nasıl uygulanır?

Kanser tedavisinde biorezonans genellikle haftada bir ya da iki seans şeklinde uygulanır. Herhangi bir yan etki riski taşımaz ve can yakmaz. Biorezonans ile kanser tedavisinin temeli kanserli hücrenin ters frekansının verilerek nötrleştirilmesine, yani ortadan kaldırılmasına dayanır. Biraz daha detaya girecek olursak bu durumu şöyle açıklayabiliriz: Hücrelerin bilgi alışverişi bilinen metotlar (hormonlar vs.) yanı sıra biofiziksel anlamda, yani titreşim yolu ile olur. Biorezonans metodunda vücuda yabancı olan kanser hücrelerinin biofiziksel bilgileri (bu hücreler kan testi ile tespit edilir veya hastanın patolojik preparatı kullanılır) biorezonans cihazına aktarılır ve faz kaydırması ile modüle edilir, güçlendirilir, uygun frekans aralığında hastaya geri aktarılır. Faz kaydırması aslında bir nevi kanserli hücrenin frekansının tersinin üretilmesi olduğundan hastaya verilen modüle edilmiş kanser frekansları hastadaki kanser hücrelerinin biofiziksel frekanslarını nötrleştirir. Bu kanser hücrelerinin etkisini kaybetmesini aynı zamanda da bu hücrelerin bağışıklık sistemi tarafından da tanınmasını sağlar.

Biorezonans ile kanser tedavisi ne kadar sürer?

Yeni teşhis konmuş, metastazı olmayan ve küçük bir kitlesi olan kanser hastalarında ana tedavi 3 ila 4 ay sürerken sonrasında düzenli kontrollerle devam edilmektedir. Metastazı olan, çoklu organa metastazı var olan, beraberinde kemoterapi, radyoterapi alan hastalarda bu süreç 6 ay ila bir yıla kadar uzayabilmektedir. Bu hastalarda da tedavi sonrasında yine takiplerle devam edilmektedir.  

Kanser hastasının tedavisi bittikten sonra Dr. Sinan Akkurt Kliniğinde yapılan yine başlangıçta olduğu şekilde frekans testleri ile kanserin temizlendiğini anlayabilmek mümkündür. Bu bilginin teyit edilmesi için kanser hastalarında laboratuvar testleri, MR, Pet CT gibi değerli radyolojik veriler de istenerek sonuç teyit edilir.

Biorezonans ile kanser tedavisi hangi evrede uygulanabilir?

Kanser tedavisinde biorezonans metodundan kanserin her aşamasında yararlanmak mümkündür. Bununla birlikte erken evrede uygulandığında kanseri hızla tedavi etmeyi, geriye çevirmeyi, yani nötrleştirip ilerlemesini engellemeyi sağlayabilir. İleri aşamalarda ise hastanın yaşam kalitesi ve konforunu sağladığı gibi kanser hastalığının durmasını, gerilemesini de sağlayabilir. Hasta en son noktada olarak tabir edilen terminal dönemde ise artık klasik tıptan veya diğer tüm tedavilerden hiçbir sonuç alınmayacak bir noktaya gelmişse yine biorezonans metodunda bu hastanın en azından ağrılarını dindirmek açısından yaşam kalitesini, konforunu artırmak açısından ve rahatlatma açısından da önemli bir destek olarak yararlanılabilmektedir. Kanser hastalarının morallerini yüksek tutması tüm tedavi sürecinde büyük önem taşır.

Kanser Tedavisi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Biorezonans, çeşitli hastalıklar için kesin tedavi yöntemi midir? Garanti verilebilir mi?

Sağlıkla ilgili hiçbir konuda garanti verilmesi doğru değildir. Hayatta hiçbir şeyin garantisi olmadığı gibi, hastalarımıza da “%100 kesin tedavi”, “garantili sonuç”, “tedavi garantisi” gibi söylemlere itibar etmemelerini öneriyoruz.

Evet, yararlanılabilir. Ameliyat öncesi ya da sonrası, ilaç tedavisi ya da farklı terapi yöntemleri öncesi, sırası ve sonrası süreçlerde biorezonans tedavisi uygulanmasının bir sakıncası yoktur. Aksine kemoterapi, radyoterapi gibi yöntemlerin etkinliğinin artmasına destek olurken, istenmeyen yan etkilerinin de azalmasına ve hatta ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

Takdir edersiniz ki hepinizin hastalıkları, rahatsızlıkları ya da biorezonans tedavisini uygulama nedeni bambaşka. Dolayısıyla tedavi süreci de farklı işleyecek ve seans sayısı da buna göre değişecek. Bu nedenle tam bir rakam vermek ya da standart bir tedavi planı vermek doğru değil. Aynı zamanda İnternet üzerinden de fiyat vermek, tedavi maliyetini belirtmek de hem yasal değil, hem etik değil. Bu nedenle biorezonans tedavisinin maliyeti konusunda telefonla ulaşmanız ve muayenenin ardından tedavi süreci netleştikten sonra bilgi almanız daha doğru olacaktır. Bize bu numaradan ulaşabilirsiniz: 0 530 387 46 87

Tedavi planı kişiye özgü olarak belirlenir. Seansların süresi, sıklığı ve uygulanacak program, tamamen kişiye özgü olarak planlanır. Dolayısıyla tedavi süresi de buna göre değişkenlik göstermektedir.